Länk sida DNA Släktforskning

dna sträng - Länk sida DNA Släktforskning

Länk sida DNA Släktforskning

Detta är en länk sida DNA Släktforskning som är till för att man snabbt skall kunna finna de intressantaste uppgifterna snabbt.

DNA Generologiska Föreningar

Svenska Sällskapet för Genetisk Generologi (SSGG)  SSGG logo SWE

International Society of Genetic Genealogy (ISGG) ISOGG

 

DNA orienterade forum

Hjälp till DNA släktforskning

DNA Guiden Facebook

Anbytarforum DNA

Facebook gruppen DNA-anor

Lista på andra intressanta Facebook grupper

 

Test företag

Family Tree DNA (FTDNA) För närvarande störst på leverans till Skandinavien, Best om man söker anor i Skandinavien och Europa om man inte är så kunnig att använda tredjeparts verktyg  för att söka matcher.

23andMe Företaget med den största databasen för de som testat autosomalt DNA. Bra när man ska söka emigrantättlingar i USA.

National Geographic Geno2 Project Ett av de billigaste testerna men behöver kompletteras för släktforskning. Fingerar best om man endast önska se hur din folkvandring har gjorts. Använder FTDNA som laboratorium. Ger snygg presentation av ditt djupa ursprung via Y-DNA och mtDNA, men inte lika detaljerat som FTDNAs tester.

Full Genomes Specialiserat på avancerade tester. Erbjuder det mest omfattande testet av Y-DNA och har även ett komplett test av hela ditt genom. Däremot ganska dyra tester om än att de är utömmande.

AncestryDNA Levererar endast tester inom USA för närvarande genom Ancestry. Bra om man söker ättlingar koncentrerad till USA.

För att se en jämförelse mellan testföretagen titta på SSGG

Detta är en lista på seriösa bolag med human prissättning och som är väl beprövade. Däremot börjar det att dyka upp fler och fler mindre seriösa DNA test företag som man bör akta sig för om man inte önskar att betala för mycket eller bli lurad.

Hjälp att välja testföretag och tester på SSGG

 

DNA verktyg

SSGGs verktygs länkar

Genetic Generology Tools

Y-DNA

Y-DNA Haplogroup

Svenska Haplogruppdatabasen

Haplogroup Predictor

YFull

ISOGG YCC Tree

Y-Utility: Y-DNA Comparison Utility, FTDNA Mode

mtDNA

Svenska Haplogruppdatabasen
(tyvärr har denna databas avvecklas efter införandet av GDPR)

PhyloTree.org – mtDNA tree

mtDNA community

Lämna forsknings data till Gedbank

Autosomal

DNA Genealogy Experiment

DNAgen.net

Gedmatch

Autosomal DNA Segment Analyzer (ADSA) “DNAgedcom”

Ancient Calculator

 

Övrigt intrassant

FTDNAs Factoide tester

 

Arkeologiska DNA

Kartläggning av forntida mänskliga genomet i Sverige

Svante Pääbos publikationer och artiklar om DNA Generologi

 

Bloggar om DNA släktforskning

Eurogenes Blog

Dienekes’ Anthropology Blog

Anfyndet Niklas Lindbergs blogg om DNA och släktforskning.

Gröna stubben Magnus Bäckmarks blogg om DNA-släktforskning

DNA-Släktforskning Peter Sjölunds blogg

The Genetic Genealogist. Blaine Bettingers blogg

DNA eXplained – Genetic Genealogy. Roberta Estes blogg

Your Genetic Genealogist. CeCe Moore’s blogg

Länkar till intressanta artiklar inom släktforskning

 

DNA Projekt

Svergeprojektet (Swedish DNA Project). Om du har testat dig hos Family Tree DNA bör du definitivt vara med i Sverigeprojektet (det kostar inget). Här är alla vi DNA-testade med anor från Sverige med och genom att vara med kan du jämföra dina resultat med alla andra och dina resultat bidrar till forskningen och kunskapen om hur vår del av världen en gång befolkades.

Finlandprojektet (Finland DNA Projektet) Syftar till att hjälpa finländare och människor som lever i Finland och andra som har finska förfäder för att hitta DNAmatcher som kan leda till bekräftelser och upptäckter av gemensamma förfäder och lära sig mer om sina djupa förfäders ursprung.
Finland DNA-projektet sammanställer och studerar mtDNA, YDNA-test och familje Finder resultat. Både män och kvinnor är välkomna att ansluta sig till projektet. Alla efternamn är välkomna.
Rekommendation: Y-DNA 67 för direkt faderns linje, mtDNA FullSequence för direkt moderslinjen , Family Finder för DNA-kusiner alla förfader linjer. Dessa tre tillsammans kan beställas som omfattande Genome. Det kan analyseras från manliga prov, bara. Kvinna prov är inte kapabel att ge Y-DNA resultat.
VIKTIGT: integritet respekteras och uppförandekoden för Genealogiska Sociaty Finland följs. http://www.genealogia.fi/kaytannesaannot

Nordic Ironworks (Bruksorternas invånare  i Norden) Detta projekt är en grupp och forum för dem vars förfäder bodde i distriktet Ironworks i Norden i år 1500 1900. De var ägare, chefer eller arbetare. Många av dem, gruvarbetarna och järnarbetare specielt, betecknades som vallon”. De var en etnisk grupp som talade en dialekt av franska. De bodde i södra och östra Belgien liksom i angränsande områden i Frankrike och Luxemburg. De kom från Belgien först främst Sverige och från Sverige till Finland och Norge.
Projektet kommer att undersöka familjer invandrare och lokalbefolkningen i distriktet järnverk i Norden. I början gift flesta invandrare inom den egna gruppen och senare inom lokalbefolkningen .
Vi fokuserar patriarkala (far) och matriarchal linjer (mor) linjer, men också att vi kan jämföra Family Finder resultat också.
Här är en lista över orter järnbruk i Finland och Sverige.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Suomen_rautaruukeista
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_j%C3%A4rnbruk_i_Sverige
http://vallonit.fi
http://www.vallon.se/

Scandinavian Y-DNA Som ett geografiskt Project, The Scandinavian YDNA Projektet tjänar Genetic Släktforskning efter:
Undersöka historien om skandinavisk manliga bosättningar.
Fira gemensamma arv, och påvisa regionala skillnader.
Jämföra män från samma region oavsett nuvarande efternamn.

Scandinavian mtDNA Idag har det inte gjorts korrekt regional forskning för mtDNA haplogrupp fördelningar i alla regioner i Norge, Sverige och Finland. Detta projekt syftar till att ändra på det genom att helt enkelt fastställande av mtDNA haplogrupps frekvenser på regional nivå avslöjande möjliga konstruktioner inom regioner samt mellan regioner både inom landet och till grannregioner mellan länder. Det finns ingen aktiv krav för detta projekt deltagande, men du bör känna till åtminstone det län där din härstamning ursprung enligt din egen släktforskning. Deltagarnas namn kommer inte att avslöjas. Alla deltagare med mtDNA ursprung från Norge, Sverige och Finland välkomna!

Sök fler grupper hos FTDNA

 

En hemsida om mig och mina intressen. Bland annat släktforskning och körsång.