Vilka DNA tester skall jag ta och vilka skall jag låta testas

Vilka DNA tester ?

Vilka DNA tester man skall testa är en något komplicerad fråga men jag skall försöka att förklara min syn på testerna och hur man kan välja samt vad man kan förvänta sig att få ut från dem.

Det viktigast för att få ut något mer än folkvandringar för över 1000 år sedan är att man har ordning på sin pappers forskning och är beredd att dela den med namn och födelseår och dödsår för att få nytta av speciellt den autosomala testet.

dna sträng - Vilka DNA testerEn man kan ta Y-DNA, mtDNA och autosomal (Family Finder “FF”) tester. En kvinna kan ta mtDNA och autosomal (Family Finder “FF”) tester.
Så långt är det inte så komplicerat.

Vilket test företag

Sedan är det frågan om vilket test företag man skall välja. Det fins 5 stora idag som alla är baserade i USA. De har alla lite olika inriktning och mycket i valet är beroende på vad du vill få ut av teserna. Man kan inte få allt på samma företag tyvärr. De har alla sina för och nackdelar. Jag har här valt att framförallt skriva om det bolaget som jag har mest kännedom av och är stora i Skandinavien med test personer Family Tree DNA (FTDNA). Det är viktigt att välja att företag som har mycket personer testade inom det geografiska område man söker sina rötter ifrån.

Bra beskrivning finns på SSGGs hemsida för att välja vilket bolag man skall välja. Samt lite kort om dessa jag har även skrivit lite på min Länk sida för DNA släktforskning om bolagen.

SSGG finns det även en jämförelse matris mellan bolagen och vad de erbjuder och nackdelar.

Vissa bolag såsom 23andMe är mer inriktade på det medicinska tester men faller igenom på täckningen av släktforskare och verktyg för detta.

Vilka DNA tester skall jag välja ?

Frågan blir nu mer komplicerad när man försöker att effektivisera testerna så att man inte slösar pengar på tester man inte får ut så mycket av.

Autosomalt DNA (Family Finder “FF”)

Den som man får mest ut av under pappers forskningstiden och man framför allt använder för att finna bort “glömda” eller okända  släktingar den autosomala testet som hos företaget Family Tree DNA heter Family Finder kallat “FF”. Där söker man gemensamma sekvenser i DNA i sin omgivning för att se vilka man delar liknade delar i segment av  DNAt. Mer kan du läsa under avsnittet för Autosomalt och X-DNA. Det man kan kort säga här är att man tittar på den närmaste ca 8 generationerna d.v.s. ca 200 – 300 åren bak i tiden i alla led av släkten.
drawit-diagram-3

X-DNA

Denna del är en så liten del av DNA strängen och ingår förnärvarande i de autosomala testerna som en komponent.

mtDNA

För att se ursprung och folkvandringar på moders sidan kan man titta på mtDNA det fungerar både för kvinnor och män. Då får man miss hjälp i rent bakåtgående moders led att se släktskap men man behöver även att autosomalt test för att säkerställa om det är väldigt långt tillbaka eller i närtid man får träffen. Man ser då även i mtDNA hur man vandrat från det mitokondriska mtDNA  Eva för att komma till området man har sina anor ifrån före pappers forskningen. Med mtDNA så söker man på moders linjen för personen man testar. Mer kan man läsa under mtDNA.
drawit-diagram-4

Y-DNA

Y-DNA kan man bara testa som man men det ger motsvarande mtDNA en rakt bakåtgående linje på en mans sidan. Man kommer är tillbaka ca 200 000 – 300 000 år tillbaka i tiden och kan se hur denna sida har vandrat för att komma till den plats du har härstamning från för ca 3000 – 1000 år sedan mycket kartläggning på närmare nivåer håller på att göras  just nu via olika Y-DNA projekt så som Yfull t.ex. Mer om finns att läsa om Y-DNA här.

drawit-diagram-5

Nu börjar du ha grunderna för testerna. Att tänka på i en testnings strategi är att testa så tidiga av ens nära anor som möjligt som är i livet och tänka på vilka grenar som testerna ger. Det är lite olika strategier om man är man eller kvinna. Speciellt med hänseende på möjligheten att testa Y-DNA. Mitt första tips är att säkerställa så snabbt som möjligt de äldsta personernas  DNA för framtida tester.

Blanka kitt hos Family Tree DNA (FTDNA)

Därför föreslår jag att man beställer några blanka test kit för att kunna ta DNA prov av dessa samt eventuellt ha några i reserv om man vill testa någon man träffar på t.ex. en släktträff. Blanka kit är inte så dyra utan kostar idag (våren 2016) ca 120 SEK/styck. Efter provtagningen så sänder man in kittet och sedan arkiveras det för testning i ca 25 år idag. Man kan bara vad jag vet idag beställa blanka kitt hos Family Tree DNA (FTDNA). Man beställer dessa genom att sänd ett medelande till dem på deras support sida. Sedan får man tillbaka ett medelande per kitt med en inloggning och lösenord som man loggar in på deras sida för att först betala för kitten och sedan för att uppdatera informationen på den som man har utfört testen på för respektive kitt nummer. Kitt nummeren är den egentliga identiteten på vilken person som testats namnet är bara en vägledning. Det är även via denna väg som man senare gör beställningarna för tester för respektive person och kitt nummer.

Hur man utför man provtagningen

Själva provtagningen utförs genom att man oftast som hos t.ex. FTDNA skrapar insidan av kinden med en speciell steril tops. Läs mer om det här: DNA test kit hos Family Tree DNA och frågor om dem.

Det finns andra varianter på provtagningen hos andra företag så som att man spottar saliv i ett provrör men det har jag mindre kännedom om hur det utförs.

Fortsättning med test strategier.

Nu har vi säkerställt så mycket av DNA i vår närhet som vi har kunnat och vet känner till i vår närhet av de äldsta anorna. Nu gäller det att tänka till hur man skall testa.

Det är lite beroende på om hur många led man har att tillgå bakåt i tiden och om det finns några av dessa personer som gått bort. Sedan om man kan kompensera någon av de avlidna med en bror, syster eller någon annan i nedstigande rakt led efter dessa personer.

Man skall ha några tankar på det autosomala DNAt och det är att man ärver bara ca 50% av det från vardera föräldern. Men att två syskon kan ärva olika delar av dessa 50% från de båda föräldrarna. Så i princip kan man säga att om man testar två syskon så får man istället för 50% informationen i DNAt från förädlarna så har man chans att få 75%  eller ibland mer av DNA informationen från förädlarna.

Gällande mtDNA och Y-DNA så är det 100% lika mellan två bröder om inte en av bröderna har fått en mutation eller att båda av dem har det efter sin fader men huvud grupperingen är i varje fall den samma. Barn ärver alltid moderna mtDNA och eftersom mtDNA inte muterar lika ofta så är det inte troligt att man ärver olika subgrupper. Huvud grupperna för respektive Y-DNA och mtDNA är alltid efter föräldrar. Kvinnor har ju inget Y-DNA så därför ärver de bara mtDNA och det autosomala enligt det tidigare.

Så var det själva strategin testa det autosomala testerna på de äldsta först om möjligt. Det ger att man kommer längre tillbaka i trädet. Som jag sa tidigare detta test är det som ger och verifierar best pappers forskningen.

mtDNA kan man testa i vilket moders led som helst men det finns några ställen man kan utnyttja det lite extra det är på t.ex. morfar och farfar eller om det finns även på motsvarande äldre led. På detta sätt får man även reda på deras mödrars kvinnliga släktingars vandringar.

drawit-diagram-7

Det kan även vara intressant att testa morfar i Y-DNA för att få reda på hans ursprung i Y-DNA led.

Lika så gäller morfars far med mtDNA och farmors far för Y-DNA o.s.v.

Tänk på att du kan kompensera med en bror eller syster i varje led eller om man inte bryter den raka tråden man önskar testa ett barn till denna. T.ex om änns far har gått ur tide så kan man fylla up det med om han har en bror eller morfars Y-DNA kan man få från en morbror.

Har man även ordning på sin pappers forskning så kan man spara tester om man har an förluster eller i varje fall inte inte behöva välja lika ingående test.

Medicinsk DNA tester

Vissa bolag såsom 23andMe är mer inriktade på det medicinska tester men faller igenom på täckningen av släktforskare och verktyg för detta.

Även Family Tree DNA har en del medicinska tester man kallar för Factoid som är som de själva säger kul kuriosa som man kan diskutera på cocktailpartyt” . FTDNA Factoids tester.

 

Nu har vi en grund strategi och kanske t.o.m. en karta på hur man vill testa och vilka tester som är möjliga på de olika personerna. Som jag skrev tidigare. Jag repeterar.

En man kan ta Y-DNA, mtDNA och autosomal (Family Finder “FF”) tester.

En kvinna kan ta mtDNA och autosomal (Family Finder “FF”) tester.

Vilka nivåer på tester

Det är lite beroende även här vad man vill uppnå och på vilken test.

Den autosomala FF finns det bara en nivå för närvarande och det är en av de billigaste testerna som man även kan ta på vilken person som helst.  Jag föreslår att ta den i första hand på de äldsta anorna man har prover på men det kan även vara intressant att ta det på sig själv för att verifiera träffar på flera sätt. Sedan måste jag nog erkänna att man ofta själv vil ha denna test av ren egennyfikenhet.

mtDNA finns i två nivåer hos FTDNA. mtDNA Plus och mtFull Sequence. mtDNA Plus ger en grov uppskattning på ens Haplogruppering samt ger en fingervisning på hur folkvandringarna har gått för ca 50 000 år sedan. Det är svårt att med denna grova test se släktskap till andra personer eftersom den inte är tillräcklig fin i sin information. mtFull Sequence är en djupare test och ger mer noggrannhet på vandrings vägar och var man och vem man delar  har sina gemensamma  anmödrar med. Man kan här börja med en lägre nivå än man önskar för att senare uppgradera testet. Man betalar då mellanskillnaden av priset mellan testerna. Ingen ny provtagning brukar behöva göras men om det är till en bortgången person bör man kontakta FTDNA för att höra om provet räcker till för testet.

Y-DNA testerna har flera nivåer bland annat grund nivåerna som baseras på hur många STR markörer man testar. Den finns idag i nivåerna 12, 25, 37, 67 111. Förbeställer man inte kitten utan beställer test och kitt på samma gång finns bara testerna 37 och uppåt att välja. Man kan förenklat säga att fler markörer ger mer noggrannhet och bättre och säkrare träffar. Mer markörer ger även mer möjlighet att få säkrare träffar på nära släktingar i faders linjen.

12 markörer är mer eller mindre bara till för om ett släktskap finns eller ej. Det kan röra sig om träff på några 1000 år (29 generationer) bort så det är inte något som man alltid kan finna i papers forskning. 37 är det minsta man skall ta om man skall verifiera pappers forskning det ger en träffbild på ca 8 generationer. 67 ger en träff inom ca 6 generationer och 111 STR markörer ger en träff på ca 4 generationer. Y-DNA testerna ger även en noggrannare Haplogrupp tillhörighet beroende på vilken nivå av test man väljer. Man kan här börja med en lägre nivå än man önskar för att senare uppgradera testet. Man betalar då mellanskillnaden av priset mellan testerna. Ingen ny provtagning brukar behöva göras men om det är till en bortgången person bör man kontakta FTDNA för att höra om provet räcker till för testet.

BigY är en nyare test som är en påbyggnad på Y-DNA testerna. Den förutsätter att man först testar en av nivåerna av Y-DNA. Den ger lite annan information och ger en mer bestämd nivå av på haplogrupp tillhörighet man är i detta fall även med och konkret hjälper till med kartläggningen av Y-DNAts utveckling och hur folkvandringarna har gått för att komma till den plats där änns fäders linje kommer från. Man får en mycket mer korrekt Haplogrupp bedömning och om man även bidrar till YFull så kommer man att få en placering i det experimentella Y trädet. I BigY kan man gå väldigt djupt in i detta med mutationer av olika typ på Y kromosomen. Men BigY är inte det första man skall tänka på när man skall testa sig för DNA släktforskning. Det är något av en överkurs i första stadiet samt att det är förhållande vist dyrt i dagsläget.

Vad göra i väntan på test resultatet

Det finns mycket att göra i väntan på test resultatet som tar flera veckor och i bland månader.

Det första man skall göra är att fylla i uppgifter på de testade personerna på deras respektive konton på FTDNA. Även om man administrerar någon annans kit. Då kan man däremot istället fylla i sin mailadress eftersom om det är någon som har fått träff på någon av dina personer så kommer de att sända ett mail till denna. Om inte den testade själv är intresserad så kommer alltså mailet bort istället för till den som är intresserad och jobbar mad just detta kit.

Fyll därefter i uppgifterna för den äldsta kända anan på faderslinjen med uppgifter om födelseår och dödsår. Det finns även en karta där man kan markera vart ifrån denna kommer. Gör det samma för personen det gäller på moders linjen.

Om det är du som kommer att administrera kontot kan det även vara bra att fylla i under “Beneficiary Information” uppgifterna till dig för att markera att om personen går ur tiden att det är du som ansvarar för kontot. Det kan även skrivas in någon som kommer att ta över administrationen av kontot om något händer dig av någon anledning.

Sedan är det dags att exportera dit släkt träd från det släktforskar program som du dokumenterat det i. Exportera det som en ren GEDCOM fil med ANSI eller UTF-8 format. Du behöver bara ha med dig uppgifterna om personer och deras relationer men även födelse och döds datum och plats för detta. Detta för att göra det möjligt för dina DNA marcher att finna vilka berörings punkter i era respektive pappers forskningar som kan vara orsaken till  att nu får träff på varandra.

Sedan titta över vilka projekt grupper som finns hos FTDNA och se till att gå med redan nu i de som stämmer best in på vad du redan vet via pappers forskningen.

Sedan rekommenderar jag att man läser på så mycket som möjligt om DNA släktforskning samt tittar på FTDNAs Webinar som beskriver en hel del om hur man går till väga med resultaten och hur man får ut informationen i dem.

Läs mer på: Länk sida DNA släktforskning

och på Hjälp till DNA släktforskning

 

En hemsida om mig och mina intressen. Bland annat släktforskning och körsång.