Prag 2006

Prag 2006

Resa till Prag 2006-05-12 till 2006-05-15

Prag är ett populärt turistmål. Det finns stora mängder gamla byggnader, många av dem har vackra väggmålningar. Staden har världens bäst bevarade och varierande samlingar av arkitektur, från jugendstil till barock, samt kubism, gotisk, neoklassisk och ultramodern arkitektur.

Bland turistattraktionerna finns bland annat Nationalmuseet i Prag (Národní muzeum), John Lennonmuren (Lennonova zeď), Vaclavplatsen (Václavské náměstí), Gamla stadens torg (Staroměstské náměstí) med ett medeltida astronomiskt ur, samt Pragborgen (Pražský hrad) och Karlsbron (Karlův most). Nationalgalleriet i Prag finns utspritt på flera ställen – bland annat i det nyrestaurerade Mässpalatset (Veletržní palác) från 1920-talet finns numera Museum för modern och samtida konst med en imponerande konstsamling av europeiska och tjeckiska konstnärer. Kafka museum är ett av Prags mest kända museér.

Ett spännande exempel på modern arkitektur i centrala Prag är Tančící dům eller “det dansande huset”. Vidare finns Wallensteinpalatset, Nationalteatern samt kyrkorna Týnkyrkan, Sankt Kyrillos och Sankt Methodios kyrka, Gammalnya synagogan.

För att se utsikten över staden kan man besöka Petrintornet samt Prags TV-torn.

Prag 2006 - Prag borgen
Prag borgen

Prag (tjeckiska: Praha) är huvudstad och största stad i Tjeckien samt är belägen vid floden Moldau (tjeckiska Vltava). Staden har drygt 1,2 miljoner invånare.

Prags universitet, Karlsuniversitetet, grundades 1348 av kung Karl IV och är det äldsta universitetet i Centraleuropa norr om Alperna och öster om Rhen. Sedan 1992 har stadens gamla centrum varit upptaget på Unescos världsarvslista.

Prag är beläget i den tidigare österrikiska provinsen Böhmen, som sedan 1993 tillsammans med Mähren utgör Tjeckien. Böhmen var från början ett självständigt kungarike, men genom ett flertal giftermål blev landet en del av habsburgarnas område år 1526. Samtidigt blev landet en österrikisk provins, och Prag var i hög grad en tyskspråkig och tyskkulturell stad. Framgångsrika tyskspråkiga författare och diktare, som Franz Kafka och Rainer Maria Rilke, föddes i Prag.

Idag är Prag särskilt känt för sina vackra och imponerande byggnader som representerar alla stilarter. Staden är dessutom indelad i flera områden, den gamla stadsdelen från 1200-talet, den nya stadsdelen från 1300-talet (därmed inte alls så ny) samt den judiska stadsdelen. Hradčany med sina katedraler och slottsområde har varit säte för kungar, kejsare och presidenter sedan 800-talet. I Prag finns det många torn och spiror och i början av 1800-talet räknade man att det fanns 103; idag anslås antalet till att vara mer än 500.

Fotoalbum för Prag resan 2006

Historia

Prag har sitt ursprung i ett flertal mindre samhällen som uppstod kring borgarna Hradĉany och Vy Šehrad, vilka växte och slogs samman till en större stad. Prag omtalas i skrift första gången 928.[3] Vid Vy Šehrad, som ligger på en terrass 57 meter över Moldaus högra kom de första böhmiska hertigarnas palats att uppföras, rester av denna finns ännu kvar på platsen, liksom av den runda borgkyrkan Sankt Martin. Vid Hradĉany något längre åt norr på den vänstra stranden av Moldau växte Malá strana (“lill-sidan”) fram, vilken 1257 erhöll stadsrättigheter. Här uppfördes på 900-talet den första Santk Vituskyrkan, vilken 973 blev biskopskyrka. På Moldaus andra strand växte ett annat samhälle, nuvarande Staré Město (“gamla staden”). Den här delen av staden kom främst att befolkas av invandrare, särskilt tyskar, fransmän och judar, de senare kom att bosaätta sig i Josefov (“Josefsstaden”).

Staden omnämndes första gången år 965 av den arabiske köpmannen Ibrahim ibn Jaqub, som talade om “denna vackra stad av sten”. År 1172 blev Judithbron, en av de första stenbroarna i Europa, byggd (sönderriven av floden 1342 och senare ersatt av Karlsbro 1357).

Det böhmiska Prag tillhörde från sitt grundande Tysk-romerska riket, efter en kort period av självständighet under 1200-talet återkom staden dit och kom senare att ingå i Kejsardömet Österrike.

Prag blomstrade under den tysk-romerske kejsaren Karl IV:s regeringstid under 1300-talet; bland annat byggdes vid stadsdelen Nové Město, Karlsbron, Sankt Vitus katedral – den äldsta gotiska katedralen i Centraleuropa – samt Karlsuniversitetet – Centraleuropas äldsta universitet norr om Alperna. Vid denna tid var Prag Europas tredje största stad.

Under trettioåriga kriget led Prag svåra skador, 1631 plundrades staden av sachsarna, 1648 intog svenskarna Malá strana och Hradĉany som då plundrades på kvarvarande konstskatter. Under en lång fredsperiod och stor aktivitet från de tyska kejsarna kom staden under barocken att få en ny blomstring. Den återkom dock inte till sin forna storhet, och hade ännu 1830 knappt 100.000 innveånare och var en ganska fridfull provisstad. Det nya uppsvinget daterar sig från 1848, då Prag blev medelpunkten för tjeckerna s nationella strävanden. Fortfarande var det tyska inslaget starkt, av stadens 142.000 innevånare 1857 var fortfarande ungefär hälften tyskar. Den fortsatta industrialiseringen särskilt efter järnvägens ankomst innebar dock en stor inflyttning av tjecker från landsbygden, samtidigt som tyskarnas antal minskade. 1878 hade staden omkring 300.000 innevånare, 1910 616.63. 1880 var 13,5 % av innevånarna tyskar, 1921 var de endast 4,5 %.

De fyra tidigare kommunerna som utgjorde Prag blev sammanslagna till en stad år 1784. Dessa fyra var Hradčany (slottsdistriktet, väster och norr om slottet), Malá Strana (den mindre staden, söder om slottet), Staré Město (gamla staden, på den östra sidan av älven) och Nové Město (den nya staden, sydöstra och östra delen av Prag). Staden växte vidare med annekteringen av Josefov år 1850 och Vyšehrad år 1883.

I början av 1922 växte Prag ytterligare efter att 27 nya kommuner blev inräknade i Prag; under denna tid bodde det 676 000 personer i Prag. Staden hade också efter att Böhmen upplöstes efter första världskriget en stor tyskspråkig befolkning, särskilt judisk, och ett rikt tyskt kulturliv. Merparten av stadens 50 000 judar blev dödade i förintelsen under andra världskriget, något som också i hög grad gjorde att stadens tyska prägel minskade.

Pragvåren 1968 gjordes ett försök att reformera det kommunistiska systemet som “socialism med mänskligt ansikte” vilket ledde till invasion av Warszawapakten, kraftiga demonstrationer i staden och tragisk återgång till sovjetkommunismen. På Vaclavplatsen i Prag finns numera en minnestavla för kommunismens offer. Nästa stora demonstrationsvåg i staden var 1989 i samband med kommunismens fall i Östeuropa, den så kallade Sammetsrevolutionen.

I augusti 2002 upplevde staden en allvarlig översvämning då många av stadens invånare måste evakueras. Översvämningen medförde stora skador, men lyckligtvis skadades inget av stadens viktigaste landmärken.

 

 

En hemsida om mig och mina intressen. Bland annat släktforskning och körsång.