Om privilegier och social rörlighet

Jag såg en gång en gymnasie lärare leda en enkel men kraftfull övning för att lära sin klass om privilegier och social rörlighet.

.Han började med att ge varje elev en bit papper och bad dem att skrynkla ihop papperet.

Sedan flyttade han papperskorgen till längst fram i rummet.

Om privilegier och social rörlighet
Om privilegier och social rörlighet

Han sade: “Spelet är enkelt – ni representerar hela landets befolkning. Och alla i landet har en chans att bli rik och flytta in i överklassen. “

“För att flytta in i överklassen är allt du behöver göra att kasta din hopskrynklade pappers tuss i papperskorgen från den plats du sitter på utan att flytta på dig.”

Studenterna längst bak i rummet började genast protestera, “Detta är orättvist!” De kunde se raderna av studenter framför dem som hade en mycket bättre chans.

Alla kastade sina pappers tussar och – som väntat – de flesta av eleverna i längst farm träffade papperskorgen (men inte alla) och bara  ett fåtal studenter på bakersta raden av rummet träffade.

Han avslutade med att säga, “Ju närmare du är papperskorgen, desto bättre odds. Detta är vad privilegium ser ut. Såg du hur de enda som klagade hur orättvisa det var var de längst bak i rummet? “

“Däremot människorna på främsta raden i rummet var mindre benägna att vara medvetna om förmånen de föddes till. Allt de kan se är 3 meter mellan dem och deras mål.”

“Ditt jobb som – studenter som får utbildning – är att vara medveten om dina privilegier och använda denna förmån  som kallas.” Utbildning “för att göra ditt bästa för att uppnå stora saker, samtidigt som du förespråkar för dem i rader bakom dig.

Nathan W. Pyle