Polens regenter

Polens stadsvapen - Polens regenter
Polens stadsvapen

Polens regenter och regeringstid

Furstar Piastdynastin      -870 – Piast Kolodziej 870-900 – Ziemowit av Polen 870/880-930/940 – Lestek av Polen 930/950-963 – Siemomysl av Polen 963-992 – Mieszko I av Polen
Kungar Piastdynastin 992-1025 – Boleslaw I Chroby av Polen 1025-1031, 1032-1034 –      Mieszko II Lambert av Polen 1031-1032 – Bezprym av Polen 1034-1058 –      Kazimierz I Odnowiciel av Polen 1058-1079 – Boleslaw II av Polen 1079-1102 –      Wladyslaw I Herman av Polen 1102-1106 – Zbigniew av Polen 1102-1138 – Boleslaw III av Polen
1138 delas Polen upp i hertigdömen där den äldste hertigen kallades senior och skulle ha överhöghet över de andra. Under slutet av 1100-talet och början av 1200-talet lämnades senioratsprincipen, men hertigen av Kraków hade fortfarande en viss överhöghet. Polen återupprättas som konungarike av Przemysl II.
1273-1288 – Przemyslaw II av Polen 1288-1290 – Henrik IV av Polen 1290-1296 – Przemyslaw II av Polen 1300-1305 – Wencel II av Polen 1305-1306 – Wencel III av Polen 1306-1333 –      Wladyslaw I Lokietek av Polen 1333-1370 – Kazimierz III av Polen
Anjou 1370-1382 – Ludvig I av Anjou,      kung av Polen och Ungern 1384-1399 –      Jadwiga Andegawenska av Polen    (Hedvig av Polen)
Jagellonska dynastin 1386-1434 – Wladyslaw II av Polen 1434-1444 – Wladyslaw III av Polen 1447-1492 – Kazimierz IV av Polen 1492-1501 – Jan I Olbracht av Polen 1501-1506 – Aleksander Jagiellonczyk 1506-1548 – Sigismund I av Polen     (Zygmunt I Stary) 1548-1572 –      Sigismund II August av Polen      (av Polen-Litauen 1569-)      (Zygmunt II August)
Valmonarki (Królowie elekcyjni) 1574-1574 – Henrik III av Frankrike     (Henryk Walezy) 1575-1586 – Stefan Batory 1587-1632 – Sigismund III Vasa     (Zygmunt III Waza) av Polen      (av Sverige 1592-1599) 1632-1648 – Wladyslaw IV Waza 1648-1668 – Johan II Kasimir av Polen     (Jan II Kazimierz Waza) 1669-1673 –      Michal Korybut Wisniowiecki 1674-1696 – Jan III Sobieski 1697-1704 – August den starke     (August II Mocny) 1704-1709 – Stanislaw I Leszczynski 1709-1733 – August den starke      (August II Mocny) 1733-1763 – August III 1764-1796 – Stanislaw II August     (Stanislaw August Poniatowski)
Under rysk överhöghet
Romanov-Holstein-Gottorp 1815-1825 – Alexander I 1825-1855 – Nikolaj I 1855-1881 – Alexander II 1881-1894 – Alexander III 1894-1917 – Nikolaj II
Landsanförare (Naczelnik) 1918-1922 – Józef Pilsudski
Presidenter 1922-1922 – Gabriel Narutowicz 1922-1922
Maciej Rataj 1922-1926 – Stanislaw Wojciechowski 1926-1939 – Ignacy Moscicki
Polska exilregeringen (1939-1990) 1939-1947 – Wladyslaw Raczkiewicz 1947-1972
August Zaleski 1972-1979 Stanislaw Ostrowski 1979-1986 Edward Raczynsky 1986-1989 Kazimierz Sabbat 1989-1990 Ryszard Kaczorowski

Republiken Polen (1947-1952) 1947-1952 – Boleslaw Bierut
Folkrepubliken Polen (1952-1989) 1952-1989 – Wojciech Jaruzelski

Tredje Polska republiken (1989- ) 1989-1990 – Wojciech Jaruzelski 1990-1995 – Lech Walesa 1995-2005 – Aleksander Kwasniewski 2005-2010 – Lech Kaczynski 2010 –      Bronislaw Komorowski

En hemsida om mig och mina intressen. Bland annat släktforskning och körsång.