Danmarks regenter

Danmarks riksvapen - Danmarks regenter
Danmarks riksvapen

Danmarks regenter och regeringstid

Knytlingaätten
Kung 934 – 958 – Gorm den gamle
Kung 958 – 985 eller 986 – Harald Blåtand
Kung 985 eller 986 – 3 februari 1014 – Sven Tveskägg
Kung 1014 – 1018 – Harald II
Kung 1018 – 12 november 1035 – Knut den store
Kung 1035 – 8 juni 1042 – Hardeknut
Kung 1042 – 25 oktober 1047 – Magnus den gode

Ylvingaätten
Kung 1047 – 28 april 1074 – Sven Estridsson
Kung möjligen 1074 Utropad till kung 1076 – 17 april 1080 – Harald Hein
Kung 17 april 1080 – 10 juli 1086 – Knut den helige
Kung 10 juli 1086 – 18 augusti 1095 – Olof Hunger
Kung 18 augusti 1095 – 10 juli 1103 – Erik Ejegod
Kung 1104 – 25 juni 1134 – Nils Svensson
Kung 25 juni 1134 – 18 juli 1137 – Erik Emune
Kung 18 juli 1137 – 1146 – Erik Lamm
Kung på Jylland 1146 – 9 augusti 1157 – Knut V
Kung på Själland 1146 – 23 oktober 1157 – Sven Grate
Kung på södra Jylland 1146 Kung över hela Danmark 23 oktober 1157 vid Sven Grates död – 12 maj 1182 –   Valdemar den store
Kung 12 maj 1182 – 12 november 1202 – Knut VI
Kung 12 november 1202 – 28 mars 1241 – Valdemar Sejr
Kung 28 mars 1241 – 9 eller 10 augusti 1250 –   Erik Plogpenning
Utropad till kung 1 november 1250 på landstinget i Viborg – 29 juni 1252 – Abel
Kung 29 juni 1252 – 29 maj 1259 – Kristofer I
Kung 29 maj 1259 – 22 november 1286 – Erik Klipping
Kung 22 november 1286 – 13 november 1319 –   Erik Menved
Kung 25 januari 1320 – 1326 – Kristofer II
Riksföreståndar 1326 – 1332 – Gerahad III av Holstin
Kung 1326 – 1329 – Valdemar III
Kung 1329 – 2 augusti 1332 – Kristofer II  

Danmark är vid denna tid bortpantat till utländska herrar (bland annat har den svenske kungen Magnus Eriksson köpt Skånelandskapen) och kungariket har därmed i praktiken upphört att existera.

Under perioden 1332-1340 (som i Danmarks historia är känd som den kungalösa tiden) har landet därför ingen regent.  

Riksföreståndar 1332 – 1340 – Gerahad III av Holstin

Utropad till kung 21 juni 1340 på landstinget i Viborg – 24 oktober 1375 – Valdemar Atterdag
Kung 3 maj 1376 – 3 augusti 1387 – Olof II
Förmyndare för Olof II 3 maj 1375 10 augusti 1387 vald till regent (riksföreståndare) efter Olofs död Januari 1396 – 28 oktober 1412 – Margareta I

Pfalzisk-neumarktska ätten
Kung i januari 1396 (samregent med Margareta) Ensam regent 28 oktober 1412 vid hennes död – 23 juni 1439 – Erik av Pommern
Kung 9 april 1440 – 6 januari 1448 – Kristofer av Bayern

Oldenburgska ätten
Kung 28 september 1448 – 21 maj 1481 – Kristian I
Kung 21 maj 1481 – 20 februari 1513 – Hans
Kung 20 februari 1513 – 20 januari 1523 uppsagd tro och lydnad av ett jylländskt uppror 13 april 1523 –   Kristian II
26 mars 1523 – 10 april 1533 – Fredrik I
Vald till kung 4 juli 1534 – 1 januari 1559 – Kristian III
Kung 1 januari 1559 – 4 april 1588 – Fredrik II
Kung 4 april 1588 – 28 februari 1648 – Kristian IV
Kung 28 februari 1648 – 9 februari 1670 – Fredrik III
Kung 9 februari 1670 – 25 augusti 1699 – Kristian V
Kung 25 augusti 1699 – 12 oktober 1730 – Fredrik IV
Kung 12 oktober 1730 – 6 augusti 1746 – Kristian VI
Kung 6 augusti 1746 – 14 januari 1766 – Fredrik V
Kung 14 januari 1766 – 13 september 1770, då han led av psykisk sjukdom Formellt kung till sin död –   Kristian VII
Regent 14 april 1784 vid Kristian VII:s sjukdom Kung 13 mars 1808 vid dennes död – 3 december 1839 –   Fredrik VI
Kung 3 december 1839 – 20 januari 1848 – Kristian VIII
Kung 20 januari 1848 – 15 november 1863 – Fredrik VII

Oldenburg-Sönderborg-Glücksburgska ätten
Kung 15 november 1863 – 29 januari 1906 – Kristian IX
Kung 29 januari 1906 – 14 maj 1912 – Fredrik VIII
Kung 14 maj 1912 – 20 april 1947 – Kristian X
Kung 20 april 1947 – 14 januari 1972 – Fredrik IX
Regerande drottning 14 januari 1972 –   – Margareta II

 

 

En hemsida om mig och mina intressen. Bland annat släktforskning och körsång.