USAs Presidenter

USAs Presidenter och regeringstid
USAs stadsvapen

USAs Presidenter och regeringstid

1. 30 april 1789 – 4 mars 1797     George Washington
2. 4 mars 1797 – 4 mars 1801     John Adams
3. 4 mars 1801 – 4 mars 1809     Thomas Jefferson
4. 4 mars 1809 – 4 mars 1817     James Madison
5. 4 mars 1817 – 4 mars 1825     James Monroe
6. 4 mars 1825 – 4 mars 1829     John Quincy Adams
7. 4 mars 1829 – 4 mars 1837     Andrew Jackson
8. 4 mars 1837 – 4 mars 1841     Martin Van Buren
9. 4 mars 1841 – 4 april 1841     William Henry Harrison
10. 4 april 1841 – 4 mars 1845     John Tyler
11. 4 mars 1845 – 4 mars 1849     James Knox Polk
12. 4 mars 1849 – 9 juli 1850     Zachary Taylor
13. 9 juli 1850 – 4 mars 1853     Millard Fillmore
14. 4 mars 1853 – 4 mars 1857     Franklin Pierce
15. 4 mars 1857 – 4 mars 1861     James Buchanan
16. 4 mars 1861 – 15 april 1865     Abraham Lincoln
17. 15 april 1865 – 4 mars 1869     Andrew Johnson
18. 4 mars 1869 – 4 mars 1877     Ulysses S. Grant
19. 4 mars 1877 – 4 mars 1881     Rutherford Birchard Hayes
20. 4 mars 1881 – 19 september 1881     James Abram Garfield
21. 19 september 1881 – 3 mars 1885     Chester Alan Arthur
22. 4 mars 1885 – 4 mars 1889     Stephen Grover Cleveland
23. 4 mars 1889 – 4 mars 1893     Benjamin Harrison
24. 4 mars 1893 – 4 mars 1897     Stephen Grover Cleveland
25. 4 mars 1897 – 14 september 1901     William McKinley
26. 14 september 1901 – 4 mars 1909     Theodore Roosevelt
27. 4 mars 1909 – 4 mars 1913     William Howard Taft
28. 4 mars 1913 – 4 mars 1921     Thomas Woodrow Wilson
29. 4 mars 1921 – 2 augusti 1923     Warren Gamaliel Harding
30. 2 augusti 1923 – 4 mars 1929     John Calvin Coolidge, Jr.
31. 4 mars 1929 – 4 mars 1933     Herbert Clark Hoover
32. 4 mars 1933 – 12 april 1945     Franklin Delano Roosevelt
33. 12 april 1945 – 20 januari 1953   Harry S. Truman
34. 20 januari 1953 – 20 januari 1961   Dwight David Eisenhower
35. 20 januari 1961 – 22 november 1963  John Fitzgerald Kennedy
36. 22 november 1963 – 20 januari 1969  Lyndon Baines Johnson
37. 20 januari 1969 – 9 augusti 1974   Richard Milhouse Nixon
38. 9 augusti 1974 – 20 januari 1977  Gerald Rudolph Ford, Jr.
39. 20 januari 1977 – 20 januari 1981  James E ”Jimmy” Carter, Jr.
40. 20 januari 1981 – 20 januari 1989  Ronald Wilson Reagan
41. 20 januari 1989 – 20 januari 1993  George HW Bush
42. 20 januari 1993 – 20 januari 2001  William ”Bill” Clinton
43. 20 januari 2001 – 20 januari 2009 George Walker Bush
44. 20 januari 2009 – Nu sittande  Barack Hussein Obama II

 

En hemsida om mig och mina intressen. Bland annat släktforskning och körsång.