Kyösti Kallio

Kyösti KallioKyösti Kallio, ursprungligen Gustaf Kalliokangas, född 10 april 1873 i Ylivieska, död 19 december 1940 på Helsingfors järnvägsstation, var Finlands president 1937–1940.

Kyösti Kallio började sin bana som jordbrukare och kommunalman i Nivala socken i Österbotten och deltog som representant för bondeståndet i ståndslantdagarna 1904/05 och 1905/06. Sedan enkammarsystemet införts, valdes han till representant för det nybildade Agrarpartiet, vars ledande personlighet han sedan blev. Kyösti Kallio var den ende som invaldes i samtliga lant- och riksdagar under enkammarsystemets tid, och utövade som riksdagsman stort inflytande, bland annat fick lagen om tvångsinlösen av enskild jord åt obesuttna namnet “lex Kallio” efter honom. Han var riksdagens talman 1920, 1924, 1927, 1929 och 1930. Som agrarernas representant satt han i den så kallade självständighetssenaten under finska inbördeskriget 1918 och därefter i sju olika regeringar. Han var lantbruksminister 1919 i Kaarlo Castréns regering samt i J.H. Vennolas båda regeringar 1919-20 och 1921-22 november 1922- januari 1924 var han statsminister, därefter kommunikationsminister i Antti Tulenheimos regering 1925, på nytt statsminister december 1925- december 1926 samt augusti 1929- juli 1930. 1927 kallades Kallio till medlem av Finlands banks direktion.

Kyösti Kallio tal i mars 1940

Under Kyösti Kallio tid som president utbröt vinterkriget och det var med olust han såg till att Finland skrev på fredsavtalet med Sovjetunionen som kostade landet Karelen. Under hösten 1940 hade han drabbats av ett slaganfall men lät statsminister Ryti och överbefälhavaren Mannerheim inleda ett samarbete med Tyskland som så småningom ledde till fortsättningskriget.

Vinterkriget 1939-1940
Vinterkriget varade i 105 dagar, 1939/11/30 1940/03/13. Kriget slutade med ett fredsavtal i Moskva, där Finland överlämnade 10 procent av marken i dess regioner och den näst största staden Viborg, till Sovjetunionen.

Kallio avgick i förtid den 27 november 1940 men han drabbades av ett nytt slaganfall mitt under avskedsceremonin på Helsingfors järnvägsstation. Överbefälhavaren Mannerheim hjälpte honom in i en järnvägsvagn där han avled.

En hemsida om mig och mina intressen. Bland annat släktforskning och körsång.