Kategoriarkiv: Uncategorized

Vad är det för fel på Sverige?

Jag förstår inte varför inte politikerna kan se vad som är felet med Sverige!

Vad är egentligen felet på Sverige.

 
Anledningen till att våld och förstörelse ökar i vårt land är inte som SD tror och marknadsför att vi har fått en för stor migration till Sverige. Denna teorin underblåser ju många politiker ävenUpplopp Rinkeby, Sverige 2017 internationellt och gör att högerpopulistiska partier får sin framgång och även ett exempel är att Trump blev president i USA på dessa premisser.
Lär istället förån ett gammalt land som Kina (nu kan man tycka vad man vill om Kina men i detta har det en poäng). Se till att folket har arbete och sysselsättning så att de inte har tid att ställa till med bråk och otrevligheter.
Det vi ser idag är de senaste årena ekonomiska politik som är grundad på Milton Frieman – fick ”Ekonomipriset till Nobels minne” år 1976 och Edmund S Phelps – fick ”Ekonomipriset till Nobels minne” år 2006 teorier om att man skall styra inflation och löner med en arbetslöshet. Denna metod kallas NAIRU.
 

NAIRU

 
NAIRU, Non-Accelerating Inflation Rate-of-Unemployment, även kallat jämviktsarbetslöshet, är ett nationalekonomiskt begrepp för den arbetslöshetsnivå som är förenlig med en konstant inflationstakt. Begreppet har sin bakgrund inom monetarismen, och forskning av bland annat Milton Friedman och Abba P. Lerner.
 
“När antalet arbetslösa minskar i ett marknadsekonomiskt samhälle så ökar konsumenternas sammanlagda köpkraft. När köpkraften ökar så försämras penningvärdet. Vid inflation försämras de inhemska företagens internationella konkurrenskraft vilket i sin tur leder till ökad arbetslöshet. Detta är ett sätt att styra ett lands ekonomi genom att låta inflationen vara regulator för arbetslösheten. Det finns enligt monetaristisk ekonomiteori en “naturlig arbetslöshet” som kan beräknas med hjälp av NAIRU. Sådan arbetslöshet består bara delvis av arbetsmarknadens naturliga tröghet; att det tar tid för individer att hitta passande jobb och vice versa att hitta matchande ersättare. En annan egenskap hos teorin är att om arbetslösheten under en lång period är hög, kommer arbetsgivare tendera att ge de befintliga arbetarna som har färska kunskaper högre lön (vilket anses inflationsdrivande) och längre arbetstider, hellre än att anställa oprövade arbetslösa.”
 
Källa Wiki sökord NAIRU.
 
 
Det jag vill säga med detta är att p.g.a. den NAIRU ekonomiske tanken som Sverige har haft de senaste 15-20 åren så har det orsakat flera arbetslösa och icke sysselsatta och speciellt om det är ungdomar som vill komma igång med sina liv så letar det efter alternativa vägar att sysselsetta sig själva och få sin inkomst och visa sitt missnöje. Det är detta som vi ser idag i Rosengård och Rinkeby t.ex.
 
Om inte detta med arbetslösheten löses så kommer vi inte att lösa etableringsproblemet och upplopp och våldet på gatorna i Sverige samt den ökande främlingsfientligheten vill jag hävda!
En nyttig insikt i detta med ekonomi och arbetslöshet kan man få i denna artikel.